::: FORUM ManuFrog :::: MailScanner - ::: FORUM ManuFrog :::

Hoppa till innehåll

Sida 1 av 1
 • Du kan inte skapa ett nytt ämne
 • Du kan inte svara i detta ämne

MailScanner Spam & Antivirusscanner för Epost

#1 Medlemmen är offline   Erik 

 • Administrator
 • PipPipPipPipPipPip
 • Grupp: Admin
 • Inlägg: 7 538
 • Gick med: 13-juli 03

  Postad 29 januari 2007 - 11:47

FAQ

Här är en lista på de vanligaste frågorna för MailScanner

* Kommer spam raderas innan jag hämtar hem mailet?

Inga mail raderas från din inkorg OM du INTE ställts in att det ska göra så i Din Cpanel.
Alla mail som bedöms vara spam av MailScannern kommer bli "taggade" på ämnesraden och flera rader tillagda i mailets headers, så du lätt kan se att de är spambrev och på det sättet kunna sortera spammailen i separata mappar, så du kan kontrollera dom senare.
Du kan konfigurera MailScanner att radera mail märkta som Spam och/eller säkerligen är spam för dig, men var vaksam för de problem som eventuellt kan uppstå (se resten av frågorna/svaren i denna FAQ).

* SKa jag meddela er om mail som blivit märkta som Spam felaktigt?

Nej såvida det inte är en epostadress som du får mail regelbundet från.
Enklast är att isåfall lägga till en extra inkorgs-regel i din mailklient/epostprogram.
Alternativt kan du lägga till dom i den vitlista (Whitelist) som finns i MailScanner konfigurationssida.

* Kommer alla spam upptäckas/fastna i filtret?

Nej. Alla mail kommer scannas och få ett visst antal poäng baserat på hur troligt det är att det är ett spambrev. "Low" och "High" scoring används för att bestämma om mailet ska märkas som spam: det är viktigt att detta görs för att undvika felaktiga bedömningar.

* Är alla mail som är spam märkta med "spam"?


Inte nödvändigtvis, systemet är inte ofelbart, och det finns chans att ett "normalt" mail är märkt som spam och att ett spambrev inte är märkt som spam.
Detta är anledningen till att mailen levereras som standard, så du kan sortera dom i ditt epostprogram och se över mailen så de som är märkta som spam verkligen är spam och inte ett mail du vill ha.

* Jag behöver inte både spam/virus scanning för en domän - går det?

Ja, du kan ställa in att endast scanna efter virus, spam eller båda.

* Kommer virus raderas innan jag tar emot mailen?

Ja, om du ställt in "yes" för Virus scanning i MailScanner Konfigurationssida i Din Cpanel.
Alla mail och bifogade filer kommer scannas efter virus. Om det hittas kommer viruset tas bort ur mailet innan det levereras till din inkorg. En textfil kommer läggas till i mailet och meddela dig om att det fanns virus i mailet.

* Kommer alla virus upptäckas?


Nej, systemet kan inte garantera detta till 100%. Men nästan alla ska hittas.
MailScanner scannar alla mail som tas emot och skickas via servern för att sökerställa att du tex. inte sprider virus av misstag.

* Behöver jag fortfarande ett Antivirus program på min dator?

Ja, vi kan inte garantera att alla virus kommer upptäckas, och det finns många andra sätt som din dator kan infekteras på. Du bör alltid ha ett antivirus-program installerat på din dator och se till att det uppgraderas ständigt.

* Hur vet jag om ett mail har virus eller är spam?

Det finns två olika metoder att identifiera dessa typer av mail. Först är det ämnesraden som kommer innehålla något av följande:
o {Disarmed} - indikerar att mailet innehåller HTML kod som bedöms vara osäkra eller farliga, tex. iframe eller formulär
o {Virus?} - indikerar att mailet innehöll ett virus som tagit bort.
o {Filename?} - indikerar att mailet innehöll en farlig fil som tagits bort.
o {Spam?} - indikerar att mailet troligtvis är spam - du bör sortera dessa mail i separata mappar i ditt epostprogram.
o {Definitely Spam?} - indikerar att mailet högst troligen är spam pga höga poäng - du bör sortera dessa mail i separata mappar i ditt epostprogram.

Sedan finns det ytterligare "headers" som läggs till i mailet:
o X-___________-VirusCheck: Mailet är fritt från virus.
o X-___________-VirusCheck: Mailet var infekterat med virus.
o X-___________-SpamCheck: spam - indikerar att mailet troligen är spam.
o X-___________-SpamScore: ssssss - indikerar antal spam-poäng mailet fått. Varje "s" är 1 poäng.

* Kan systemet radera alla mail som är markerade som spam?

Vi råder dig till att inte använda detta eftersom risken finns att ett "riktigt" mail raderas, och avsändaren aldrig får reda på att det inte kom fram.
Vi rekommenderar dig att sortera mailet i ditt epostprogram i seprata mappar så du kan kontrollera dom.
Om du är säker på att du vill radera mail som är märkta med {Spam?}, och/eller mer riskfria {Definitely Spam?} kan du låta MailScanner radera mailen.

Du kan även låta alla mail märkta med {Spam?} eller {Definitely Spam?} bli leverade till en speciell epostadress, tex. spam@mindomän.se.

::: Have great day! //Erik at psychofrog.se and Webbhotell ManuFrog :::
0

#2 Medlemmen är offline   Erik 

 • Administrator
 • PipPipPipPipPipPip
 • Grupp: Admin
 • Inlägg: 7 538
 • Gick med: 13-juli 03

  Postad 28 januari 2007 - 23:04

MailScanner på Manu8-servern är inaktiverad pga att det inte fungerar som det ska tyvärr

Vi testar nu MailScanner på Manu8-servern. Detta är en ersättare för SpamAssasin, men det använder SpamAssasin till viss del.
Fördelen med MailScanner är att även Mailinglistorna scannas efter spam, vilket inte SpamAssasin gör.

Faller testerna väl ut kommer vi installera MailScanner på samtliga servrar.


MailScanner

Med MailScanner kan du kontrollera vad som händer med spam och virus genom att ändra konfigurations-inställningarna i din Cpanel.
Logga in på din Cpanel och klicka på "MailScanner Konfiguration".

På huvudsidan för MailScanner konfigurations-sidan, och om du endast har en domän,
kommer du se två sektioner; Current Settings och Change Individual Domain Settings.

Om du har mer än en domän, kommer du se ytterligare en sektion med rubriken Change All Domain Settings.
Du kan låta alla domäner använda samma inställningar, eller så kan du låta var och en ha olika inställningar.

Obs! Innan du har ställt in några inställningar för första gången, kommer det visas "Not Set", och och all mailscan kommer ske efter standardinställningarna som finns på servern.

Mail Scanning val

* Spam Scanning
- om du vill att alla mail för denna domän ska scannas efter spam, välj "yes". Vill du inte att dina mail ska scannas efter spam, välj "no".

* Low Scoring and High Scoring Spam - MailScannern lägger till ett poäng till varje mail baserat på olika attribut och fällor. Ju fler poäng desto mer troligt är det att det är spam. Det finns två nivåer av spam, low scoring och high scoring. High scoring spam är högst troligen spam, och low scoring spam är troligen spam, men chansen finns att det är ett "riktigt" mail.
Du kan själv ändra vilken gräns du vill använda som High och Low scoring spam; normalt sätt måste low scoring spam ha en gräns av 5 men inte fler än 20 poäng, och high score spam måste ha en högre gräns än 20 poäng.
Detta kan du ändra under "Other Settings".

När MailScanner upptäcker att ett mail är ett low eller high scoring spam, kan du ställa in om du vill att mailet ska levereras som vanligt men märkt med "Spam" så du vet att det är spam, raderas direkt så du slipper se det alls eller vidarebefodra det till en annan epostadresssom du kontrollerar med jämna mellanrum.

Om du väljer att vidarebefodra spam-mailen till en annan epostadress måste den först skapas i din cpanel.
Du kan antingen använda standard-adressen "spam@dindomän.se" eller om du vill sätta upp en annan adress under "Other settings".

* Virus Scanning - Om du vill att alla mail även ska scannas efter virus, välj "yes" och vill du inte att de ska scannas efter virus välj "no".

* Deliver Cleaned Emails - De flesta email-virus är skickade från infekterade "xombie PC's" och har inget speciellt innehåll. Om du vill ta emot meddelanden om varje virus som skickats till dig, välj "Yes". Och vill du inte få meddelanden välj "no".

Blacklist and Whitelist Settings

* Spam whitelist - Du kan lägga till epostadresser eller domäner i denna lista som du aldrig vill ska märkas som spam. Vänligen notera att dessa mail fortfarande kommer scannas efter virus och farliga bifogade filer - men de kommer inte märkas som spam.
Lägg inte till din egna domän på denna lista, det kommer vitlista alla mail som skickas TILL din domän och FRÅN din domän.

* Spam blacklist - Du kan i denna lista lägga till vilken epostadress eller domän som du alltid vill ska markeras som high scoring spam.
Det du valt ska hända med mail märkta som high score spam kommer ske med dessa mail.


Other Settings

* Low scoring spam setting - Du kan ändra vilken nivå som MailScanner kommer identifiera som ett low scoring spam mail (troligen spam) genom att ställa in denna inställning.
Om du ställer in ett högre poäng kommer du kanske få fler spamsom inte har identifierats som spam av MailScanner.
Om du ändrar till ett lägre poäng kommer du kanske se att MailScanner har identifierat ett "vanligt" mail som ett spambrev.

* High scoring spam setting - Du kan ändra nivån för vad MailScanner kommer identifiera som ett high score spam (högst troligen ett spam mail) genom att ändra denna inställning.
Standardinställningen på 20 kommer fungera i de flesta fall. Om du märker att du får många mail märkta med low scoring spam precis under 20 poäng, är det bäst att ändra denna inställning till ett lägre värde, som tex. 15.
Om du ställer in ett lägre värde rekommenderar vi INTE att ställa in "Delete" så mailen raderas om de är märkta som high scoring spam innan du testat det ett tag för att vara säker på att inga "vanliga" mail hanteras som spam.

* Additional email address - Om du vill få spambreven vidareskickade till en annan epostadress än den standardadress som är "spam@dindomän.se", kan du specifiera den adress du vill använda här.
Den kommer sedan finnas med som ett av de val du kan välja för high och low scoring spam i Mail Scanning Options.

::: Have great day! //Erik at psychofrog.se and Webbhotell ManuFrog :::
0

Dela med dig av detta ämne:


Sida 1 av 1
 • Du kan inte skapa ett nytt ämne
 • Du kan inte svara i detta ämne


1 användare läser detta ämne
0 medlemmar, 1 gäster, 0 anonyma medlemmar